Sociale psychologie

Studie programma

Hoofdstuk 1: Wat is sociale psychologie? (pp. 3ľ20)

Waar gaat het over?

Sociale psychologie bestudeert de effecten van sociale processen en cognitieve processen op de manier waarop individuen anderen waarnemen en be´nvloeden en tot anderen relateren om het sociale gedrag van individuen te kunnen begrijpen. Dit gebeurt op een systematische manier, met gebruikmaking van wetenschappelijke methoden die geconstrueerd zijn met bewustzijn van mogelijke fouten.

Sociale psychologie scheidde zich af van algemene psychologie door de nadruk te behouden op de belangrijke effecten van gedachten, gevoelens en gedragingen. Menselijk sociaal gedrag kan begrepen worden in termen van een aantal fundamentele sociaal psychologische processen, welke voort vloeien uit acht principes. We vormen ons eigen constructie van de realiteit door cognitieve en sociale processen. Andere mensen be´nvloeden deze constructie door onze gedachten, gevoelens en gedragingen te be´nvloeden. Dit laat de doordringendheid van sociale be´nvloeding zien. Daarbij be´nvloeden de motivaties van mensen om te streven naar mastery (beheersing), te zoeken naar verbondenheid en ômij en mijnö waarderen hun sociale gedrag.

Ten slotte kan sociaal gedrag begrepen worden in termen van de manier waarop mensen informatie verwerken (oppervlakkig versus diepgaand) en informatie overwegen (toegankelijkheid: toegankelijke informatie heeft de meeste impact). Wanneer standpunten al gevormd zijn, geldt het principe van conservatisme; gevormde standpunten zijn moeizaam te veranderen.

Onderwerpen van het hoofdstuk

  1. Hoofdstuk 1 introductie
  2. Een definitie van sociale psychologie
  3. Historische trends en huidige thema's in de sociale psychologie
  4. Hoe de benadering van dit boek een integrerend perspectief reflecteert
  5. Fill-in-the-blank vragen
  6. Multiple choice vragen